EasyPIT – PHẦN MỀM KÊ KHAI

ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ NGHIỆP VỤ LẬP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN ĐIỆN TỬ CỦA DOANH NGHIỆP

Tuân thủ theo nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC và Thông tư 37/2010/TT-BTC

Dùng thử miễn phí Xem thêm

Chứng từ khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân EASYPIT

Hỗ trợ nghiệp vụ kê khai Thuế TNCN theo quy định bắt buộc của pháp luật

Đáp ứng đầy đủ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP,

Thông tư 78/2021/TT-BTC, Thông tư 37/2010/TT-BTC

Tích hợp hệ sinh thái đa kênh

Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice

Phần mềm kế toán EasyBooks

Chữ ký số EasyCA

Tiết kiệm 80% thời gian nhập liệu, đảm bảo việc nộp chứng từ đúng hạn

Hỗ trợ báo cáo bảng kê

Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Kê khai và gửi trực tiếp lên cơ quan thuế

Hỗ trợ báo cáo theo yêu cầu riêng của khách hàng

Thực hiện nghiệp vụ Thuế TNCN đơn giản, nhanh gọn

Hỗ trợ mẫu chứng từ khấu trừ Thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123 được cấp phép bởi Cơ quan thuế

Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế

Luôn cung cấp các mẫu tờ khai thuế mới nhất theo quy định của cơ quan thuế

Liên tục cập nhật tình trạng bảng kê, báo cáo ngay trên phần mềm

Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ chứng từ

Tính năng upload hàng loạt chứng từ lên phần mềm từ excel

Đặc điểm nổi bật của EASYPIT

CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN ĐIỆN TỬ EASYPIT

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

THAO TÁC DỄ DÀNG, KÊ KHAI NHANH CHÓNG

Tham gia ngay vào nhóm Hỗ trợ EASYPIT_SOFTDREAMS

Quét QR coder hoặc truy cập tại https://zalo.me/g/rgyowg833 để được hỗ trợ về chứng từ khấu trừ thuế TNCN nhanh nhất